Strafrecht

Advocatenkantoor Quist


  • Procedures bij de Politierechter;
  • Procedures bij de meervoudige kamer;
  • Benadeelde partij;
  • Slachtoffer;
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel;
  • Inbeslagname;
  • Klaagschriften omtrent teruggave rijbewijs;
  • Voorlopige hechtenis;
  • TOM zittingen.