4.9

Uitleg van testament

Een groot rechtsgeleerde heeft eens de stelling ingenomen: “Woorden zijn nooit duidelijk”. Dit wordt duidelijk wanneer een testament moet worden uitgelegd. Immers geldt dat de erflater niet meer om uitleg kan worden gevraagd.

In een testament benoemde erflater zijn vriendin met wie hij jarenlang samenwoonde als zijn erfgename indien de samenwoning tussen hem en zijn vriendin zou eindigen door zijn overlijden. De erflater had een zus waar hij al vijfendertig jaar niet of nauwelijks contact mee had.

Wanneer de erflater overlijdt, stelt de zus zich op het standpunt dat zij enig erfgenaam is, omdat er geen samenwoning meer zou zijn tussen de erflater en zijn vriendin. De samenleving zou zijn beëindigd. De rechtbank oordeelt echter dat de erflater en zijn vriendin weliswaar niet op het zelfde adres stonden ingeschreven, maar dat het zwaartepunt van zijn leven zich in de woning van zijn vriendin afspeelde. De vriendin had dit onderbouwd met verklaringen van familieleden, vrienden en omwonenden en bewijsstukken van wederzijdse bijdragen aan de gemeenschappelijke huishouding.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de vriendin van erflater als enig erfgenaam geldt en dat de zus niet als erfgenaam beschouwd kan worden. Ons kantoor stond de vriendin van de erflater bij. De uitspraak is te
raadplegen middels deze link: klik hier.