4.9

Ondeugdelijk metselwerk

De vraag is hoe een rechter omgaat met vorderingen welke ingesteld worden tegen een aannemer wegens ondeugdelijk metselwerk. Moet daarbij het gehele metselwerk worden hersteld of kan genoegen worden genomen met een schadevergoeding wegens esthetische gebreken?

Partijen hebben een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een eengezinswoning. Bij oplevering van de woning is in het proces-verbaal van oplevering vermeld dat het metselwerk in het
algemeen niet acceptabel was. Nadien heeft er bemiddeling plaatsgevonden tussen partijen door de waarborgende instantie SWK. De opdrachtgever heeft vervolgens derden ingeschakeld voor gevelonderzoek en voor een taxatierapport van de schade. Hierop volgde een procedure bij de rechtbank waarbij een deskundige werd benoemd. De deskundige oordeelde dat de kosten voor vervanging van het totale gevelmetselwerk € 53.724,- inclusief BTW bedroegen, maar dat de kosten voor plaatselijk herstel € 2.800,- inclusief BTW bedroegen. Tevens oordeelde de deskundige dat het gevelmetselwerk esthetisch niet voldoet aan hetgeen kopers hadden mogen verwachten.

De rechtbank heeft de vordering tot herstelkosten afgewezen mede omdat vervanging van het gehele gevelmetselwerk niet in verhouding staat tot de schade. De rechtbank heeft daarbij een gerechtelijke plaatsopneming doen laten plaatsvinden en zelf geconstateerd dat de schade en tekortkomingen van de bouwer niet van dien aard zijn dat ze al geheel herstel rechtvaardigen. Verder volgt de rechtbank de opdrachtgevers niet in de gestelde waardevermindering van de woning. De berekening van de opdrachtnemers ziet immers op de situatie dat er een grootschalige verbouwing plaatsvindt, niet op de situatie dat een deel van de esthetische gebreken hersteld wordt en een ander deel resteert. De rechtbank schat de waardevermindering van de woning die het gevolg is van de overblijvende esthetische gebreken op een bedrag van € 5.000,-.

Dit bedrag had de aannemer reeds deels uit coulance betaald, zodat de vorderingen van de opdrachtgevers grotendeels werden afgewezen. De aannemer werd door ons kantoor bijgestaan. De uitspraak is te raadplegen middels deze link: klik hier.