www.rechtspraak.nl
De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
www.overheid.nl
Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
www.advocatenorde.nl
Geeft informatie over de Orde van Advocaten waarbij alle advocaten aangesloten zijn.
www.wetten.nl
Wettenbank, hier kan gezocht worden in alle wetten en regelgevingen.